Regulamin promocji 2+1  w sklepie internetowym www.mollylac.com


§ 1. Informacje ogólne

 

1.       Organizatorem promocji pod nazwą „2 + 1” jest Allepaznokcie Michał Szewczyk z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270, 90-361 Łódź, NIP 629-210-81-43, , będący właścicielem marki MollyLac, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mollylac.com (dalej zwany Organizatorem).

2.       Promocja ma na celu zwiększenie świadomości konsumenckiej na temat istnienia marki MollyLac, a także uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych na stronie internetowej Organizatora.

3.       Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji oraz warunki uczestniczenia Klientów w Promocji.

4.       Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

5.       Promocja skierowana jest do Klientów, będących osobami fizycznymi i jednocześnie  konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

 

§ 2. Zasady promocji

1.       Promocja trwa od godz. 09:00 dnia 28.08.2020 r. do dnia 30.08.2020 r. do godz. 23:59 albo do wyczerpania produktów z puli promocyjnej.

2.       Z Promocji można skorzystać wyłącznie w sklepie internetowym MollyLac na www.mollylac.com.

3.       Promocja dotyczy następujących produktów:
- lakiery hybrydowe 5 ml
- lakiery hybrydowe 10 ml/10 g
- lakiery klasyczne
z wyłączeniem produktów znajdujących się w kategorii „Outlet”.

4.       Każdy Klient, który w okresie trwania promocji określonym w pkt. 1 w § 2 zakupi 3 lub wielokrotność liczby 3 lakierów hybrydowych 5 ml lub lakierów hybrydowych 10ml/10g lub lakierów klasycznych – trzeci, najtańszy produkt otrzyma za wartość symbolicznego 1 zł.

5.       W celu skorzystania z Promocji Klient zobowiązany jest złożyć zamówienie w terminie wskazanym w § 2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu na 3 produkty z tej samej kategorii, objętej Promocją lub na wielokrotności liczby 3.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1.       Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.mollylac.com

2.       Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego MollyLac przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy skutkuje tym, że Klient musi zwrócić cały pakiet zakupionych produktów (3 lub wielokrotność liczby 3) w stanie nienaruszonym, które nie zostały otwarte, przez co zaczął biec ich gwarantowany termin przydatności do użycia.

3.       Produkty zakupione w Promocji nie podlegają wymianie.

4.       Produkty zakupione w Promocji podlegają reklamacji podobnie, jak inne produkty ze sklepu www.mollylac.com.  Szczegóły składania reklamacji i obowiązków Organizatora wobec Klientów sklepu internetowego MollyLac reguluje §7 w brzmieniu „Rękojmia” w Regulaminie sklepu www.mollylac.com , który jest dostępny tutaj: https://mollylac.com/regulamin-sklepu